خلال دندان خاتم :

خلال دندان خاتم در قوطی های بسیار زیبا با درب فلزی در 4 رنگ مختلف ارائه می گردد . در هر کارتن 24 بسته موجود است و هر بسته ) سینی( شامل 16 عدد قوطی خلال دندان می باشد . ) کارتن 384 عدد ( چوب خلال دندان ها بامبو اعلی تهیه و بسیار با کیفیت می باشد

خلال دندان ایران :

خلال دندان ایران در قوطی های بسیار خاص در 16 طرح از آثار باستانی و دیدنی شهرهای ) شیراز – همدان- کرمانشاه-زنجان- تبریز-یزد-کرمان-تهران-اصفهان –توس ( زیبای ایران تزیین شده است در هر کارتن 24 بسته موجود است و هر بسته ) سینی( شامل 16 عدد قوطی خلال دندان می باشد . ) کارتن 384 عدد ( چوب خلال دندان ها بامبو اعلی تهیه و بسیار با کیفیت می باشد

خلال دندان بامبو کوچک:

خلال دندان بامبو کوچک در ظروف پلیمری ، پرشیده با خلال دندان بامبو صادراتی باکیفیت اعلی و با قیمت به صرفه مخصوص مشتریانی که قیمت برایشان در اولویت است تهیه شده است . قوطی ها در 5 طرح لیبل مختلف در بسته بندی های 16 عددی می باشد . (کارتن 800 عددی )

خلال دندان بامبو بزرگ:

خلال دندان بامبو کوچک در ظروف پلیمری ، پرشیده با خلال دندان بامبو صادراتی باکیفیت اعلی و با قیمت به صرفه مخصوص مشتریانی که قیمت برایشان در اولویت است تهیه شده است . قوطی ها در 5 طرح لیبل مختلف در بسته بندی های 10 عددی می باشد .( کارتن 500 عددی)

خلال دندان ورقه ای

  محصول خلال دندان ورقه ای با تعداد کم و مناسب برای حمل و نقل راحت و قابل استفاده در کیف می باشد. این محصول در تعداد 12 عددی روی هر کارت قرار دارد. چوب خلال دندان ها بامبو اعلی تهیه و بسیار با کیفیت می باشد. 

خلال دندان کبریتی

خلال دندان کبریتی از طراحی های جدید و بسیار زیبای مجموعه یون می باشد و به جهت حفاظت از محیط زیست کامال قابل باز یافت است این محصول دارای 9 طرح و رنگ بندی بسیار جذاب می باشد 

خلال دندان کاور دار :

در این نوع محصول هر خلال دندان در پوشش کاغذی به صورت کامال اتومات بسته بندی می شود و این باعث استفاده بدون ظروف بسته بندی را برای مصرف کننده ایجاد می کند . خلال دندان کاور دار در تعداد به صورت فله نیز برای رستوران ها و مراکز مختلف موجود می باشد . این محصول 50 بسته ای در کارتن ارائه می شود
کاوردار

خلال دندان فله (کیلویی ):

 -خلال دندان فله (کیلویی ):
 خلال دندان در بسته بندی های یک کیلویی به صورت فله جهت مصارف مختلف قابل ارائه می باشد
فله-(2)